Δευτέρα 11 Νοέμβριος 2019

  

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα

Προκηρύσσει

 

 

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την υπηρεσία «Χωροθέτηση και σήμανση θαλάσσιας περιοχής (ζώνη Α5)», του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα για την υλοποίηση και παρακολούθηση της πράξης με Τίτλο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ-ΜΑΡΑΘΩΝΑ», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013».

 

Το υπόψη έργο θα έχει διάρκεια έως δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη συμπεριλαμβανομένου όλων των νόμιμων κρατήσεων και του ΦΠΑ, είναι πενήντα έξι χιλιάδες ευρώ (56.000,00 €) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ 2011ΣΕ07580156.

 

 

Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πατήστε εδώ

 

 

 

Ημερολόγιο Δράσεων

September 2019
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30