Δευτέρα 11 Νοέμβριος 2019

  

Το τμήμα επόπτευσης- φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά- Μαραθώνα λειτουργεί βάσει Σχεδίου Φύλαξης, το οποίο εκτελούν οι επτά επόπτες- φύλακες. Ελέγχονται σε καθημερινή βάση δύο φορές την ημέρα η περιοχή Απολύτου Προστασίας και Προστασίας της Φύσης -Ζώνη Α΄ όπως και οι περιφερειακές περιοχές  της Ζώνη Β΄ και Γ΄.

Για να καλυφθεί όλη η περιοχή που έγκειται στην αρμοδιότητα του ΦΟ.Δ.Ε.ΠΑ.Σ.Μ έχουν δημιουργηθεί δυο διαδρομές οι οποίες τροποποιούνται ανάλογα με τις εποχικές ανάγκες που προκύπτουν. Την περίοδο του καλοκαιριού εντείνονται οι έλεγχοι στη Ζώνη Α΄ και συγκεκριμένα στις περιοχές Α3, Α5 και Β3 ενώ την περίοδο του χειμώνα και ιδιαίτερα κατά την κυνηγετική περίοδο στις περιοχές  Α1 και Α2.

Ο σκοπός της φύλαξης είναι η εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που διέπει το Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα που αφορά στην προστασία της περιοχής, βάσει  των αρμοδιοτήτων  που ορίζονται στο Ν.2742/1999/ΦΕΚ 207/Α’/07.10.1999 άρθρο 15.

Η φύλαξη έχει  κυρίως ενημερωτικό, προληπτικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα, η επόπτευση/φύλαξη περιλαμβάνει κυρίως  την πρόληψη – αντιμετώπιση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που επιφέρουν πιέσεις στην προστατευόμενη περιοχή.

Συνοπτικά ο Φορέας Διαχείρισης μέσω της φύλαξης στοχεύει στα εξής:

1. Ελαχιστοποίηση των παράνομων δραστηριοτήτων και συνεπώς η προστασία του Εθνικού Πάρκου Σχοινιά.      

2. Οργάνωση και αποτελεσματικότερη λειτουργία του Τμήματος Φύλαξης του Φορέα    Διαχείρισης  Εθνικού Πάρκου Σχοινιά, μέσω της αξιοποίησης της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί στα έξι χρόνια λειτουργίας του Τμήματος Εποπτείας- Φύλαξης του ΦΔ σε θέματα παράνομων δραστηριοτήτων.

3. Διαρκής και οργανωμένη παρακολούθηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας του Εθνικού Πάρκου Σχινιά.

4. Παρακολούθηση εφαρμογής των κανονιστικών όρων και περιορισμών που επιβάλει η ισχύουσα νομοθεσία και ιδιαίτερα το Π.Δ. οριοθέτησης του Εθνικού Πάρκου Σχινιά.

5. Πληρέστερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας αλλά και των επισκεπτών τόσο για τις αξίες του Ε.ΠΑ.Σ.Μ. και την προστασία αυτού, όσο και για το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Συνεπώς το τμήμα φύλαξης κινείται σε τρείς άξονες: στη φύλαξη-εποπτεία, στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση  του κοινού και στην  καταγραφή των δεδομένων.

 

Έκθεση πεπραγμένων τμήματος φύλαξης.

 

 

Ημερολόγιο Δράσεων

November 2019
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30