Δευτέρα 11 Νοέμβριος 2019

  

Στο Εθνικό Πάρκο Σχινιά Μαραθώνα πραγματοποιείται από τον Απρίλιο του 2014 παρακολούθηση (monitoring) της ορνιθοπανίδας της περιοχής από το προσωπικό του Φορέα. Οι καταγραφές αφορούν στο σύνολο των ειδών και πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από καθορισμένα σημεία και διαδρομές. Βασικός στόχος της παρακολούθησης είναι η καταγραφή των ειδών που χρησιμοποιούν το Εθνικό Πάρκο τις διαφορετικές χρονικές εποχές και του τρόπου χρήσης (φώλιασμα, αναπαραγωγή, σταθμός κατά τη μετανάστευση, πέρασμα ή τυχαία εμφάνιση). Τα δεδομένα που συγκεντρώνονται θα χρησιμοποιηθούν για εκτίμηση των πληθυσμών, των μεταβολών τους και των παραγόντων που τις προκαλούν.

Επίσης και στα πλαίσια της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα» του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής» του Ε.Π. «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013» ο Φορέας Διαχείρισης προκήρυξε τον Ιούνιο του 2014 ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για τις υπηρεσίες «Παρακολούθηση ορνιθοπανίδας», «Παρακολούθηση ερπετοπανίδας», «Παρακολούθηση χερσαίων τύπων οικοτόπων και ειδών χλωρίδας» και «Παρακολούθηση των παράκτιων και θαλάσσιων τύπων οικοτόπων, της θαλάσσιας ιχθυοπανίδας και του ενδημικού είδους Phoxinellus spp.».

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. Τα δεδομένα που θα προκύψουν θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνταξη της 3ης Εθνικής Αναφοράς/Έκθεσης Εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ καθώς και της εθνικής έκθεσης για τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ.

Ημερολόγιο Δράσεων

November 2019
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30