Δευτέρα 11 Νοέμβριος 2019

  

Η πανίδα του Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα είναι εξαιρετικά πλούσια μιας και οι πολλοί και διαφορετικοί βιότοποι του Πάρκου προσφέρουν κατάλληλες συνθήκες για τη διαβίωση μεγάλης ποικιλίας ζωικών οργανισμών. Μεγάλος αριθμός ειδών και ανάμεσά τους πολλά προστατευόμενα είδη πουλιών, ερπετών, αμφιβίων και ψαριών διαβιούν, αναπαράγονται ή επισκέπτονται το Εθνικό Πάρκο παρά την μικρή έκτασή του και τις μεγάλες ανθρωπογενείς πιέσεις που αναπτύσσονται ως αποτέλεσμα της γειτνίασης με μια μεγαλούπολη.

 

Πτηνά

Στο Εθνικό Πάρκο Σχινιά Μαραθώνα έχουν παρατηρηθεί περισσότερα από 240 είδη πουλιών. Πάνω από 50 είδη φωλιάζουν στον υγρότοπο, τους λόφους της Δρακονέρας και της Κυνοσούρας και το πευκοδάσος. Στους καλαμιώνες και την υδρόβια βλάστηση φωλιάζει η απειλούμενη - εξαιτίας της καταστροφής των ενδιαιτημάτων της - βαλτόπαπια (Aythya nyroca), το νανοβουτηχτάρι (Tachybaptus ruficollis), η νερόκοτα (Gallinula chloropus), η νεροκοτσέλα (Rallus aquaticus) και μεγάλος αριθμός από φαλαρίδες (Fulica atra). Στους πυκνούς και ψηλούς καλαμιώνες φωλιάζουν καλαμοποταμίδες (Acrocephalus scirpaceus) και τσιχλοποταμίδες (Acrocephalus arundinaceus). Στα ρηχά νερά του έλους αναπαράγεται ο καλαμοκανάς (Himantopous himantopus) ενώ στον υγρότοπο φωλιάζουν οι πρασινοκέφαλες πάπιες (Anas platyrhynchos). Στις εκτάσεις του Εθνικού Πάρκου συναντώνται ή και φωλιάζουν πλήθος στρουθιόμορφα όπως οι κιτρινοσουσουράδες (Motacilla flava), οι σταχτοσουσουράδες (Motacilla cinerea) και οι λευκοσουσουράδες (Motacilla alba), οι Καλόγεροι (Parus major), οι Τρυποφράχτες (Troglodytes troglodytes), οι Μαυροτσιροβάκοι (Sylvia melanocephala), οι Βραχοτσοπανάκοι (Sitta neumayer), οι Σπίνοι (Fringilla coelebs) και οι Φλώροι (Carduelis carduelis). Στην περιοχή συναντώνται αρπακτικά όπως ο καλαμόκιρκος (Circus aeroginosus) και φωλιάζουν η γερακίνα (Buteo buteo), το βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus) και ο πετρίτης (Falco peregrinus).

Τους χειμερινούς μήνες στον υγρότοπο διαχειμάζουν σημαντικοί αριθμοί από υδρόβια πουλιά, κυρίως πάπιες, όπως τα κιρκίρια (Anas crecca), οι χουλιαρόπαπιες (Anas clypeata) τα σφυριχτάρια (Anas Penelope) και οι ψαλίδες (Anas acuta).

Ο υγρότοπος αποτελεί σημαντικό σταθμό κατά την εαρινή και φθινοπωρινή μετανάστευση όταν πλήθος πουλιών μετακινούνται προς τις περιοχές καλοκαιρινής διαβίωσης και διαχείμασης αντίστοιχα. Ο Σχινιάς είναι ο μεγαλύτερος παράκτιος υγρότοπος της Αττικής και ένας από τους μεγαλύτερους στην Ανατολική Ελλάδα και αποτελεί μια από τις λίγες ικανοποιητικές επιλογές ανάπαυσης και διατροφής για τα διαβατικά πουλιά. Κυρίως την άνοιξη οι ελώδεις εκτάσεις αποτελούν σταθμό ανεφοδιασμού για πολλά παρυδάτια είδη όπως οι ερωδιοί λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta), σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea), αργυροτσικνιάς (Ardea alba), μικροτσικνιάς (Ixobrychus minutus), πορφυροτσικνιάς (Ardea purpurea) και νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax) αλλά και για την λασποσκαλίδρα (Tringa glareola), τον κοκκινοσκέλη (Tringa totanus), και τον μαχητή (Philomachus pugnax). Εντυπωσιακό είναι και το ανοιξιάτικο πέρασμα των χαλκόκοτων (Plegadis falcinellus).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι περισσότερα από 70 είδη πουλιών από όσα έχουν παρατηρηθεί στο Εθνικό Πάρκο Σχινιά Μαραθώνα περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I της Οδηγίας 2009/147 της Ε.Ε. και είναι αυστηρά προστατευόμενα.

 

Ερπετά

Στο Εθνικό Πάρκο Σχινιά συναντώνται δύο είδη χερσαίων χελωνών η κρασπεδοχελώνα (Testudo marginata) και η μεσογειακή χελώνα (Eurotestudo hermanni) καθώς και τα δύο είδη χελωνών των γλυκών νερών της Ελλάδας η ποταμοχελώνα (Mauremys rivulata) και η βαλτοχελώνα (Emys orbicularis). Και τα τέσσερα είδη είναι αυστηρά προστατευόμενα.

Επίσης στην περιοχή παρατηρούνται τουλάχιστον 8 είδη φιδιών και 5 είδη σαυρών. Από τα φίδια ο τυφλίτης (Typhlops vermicularis), η σαΐτα (Platyceps najadum), η δενδρογαλιά (Hierophis gemonensis), το σπιτόφιδο (Zamenis situlus), ο σαπίτης (Malpolon monspessulanus) και η οχιά (Vipera ammodytes) κατανέμονται στα χερσαία ενδιαιτήματα όπου κυριαρχεί χαμηλή βλάστηση, θάμνοι και πέτρες ενώ το νερόφιδο (Natrix natrix) και το λιμνόφιδο (Natrix tessellata) συναντώνται στις υγροτοπικές εκτάσεις και τα κανάλια, σε τρεχούμενα ή στάσιμα νερά. Η σαΐτα, το σπιτόφιδο και το λιμνόφιδο περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV της Οδηγίας 92/43 της Ε.Ε ως αυστηρά προστατευόμενα ενώ το σπιτόφιδο περιλαμβάνεται και στο Παράρτημα ΙΙ της ίδιας οδηγίας.

Στα χερσαία ενδιαιτήματα συναντώνται και η τρανόσαυρα (Lacerta trilineata), το λιακόνι (Calcides ocellatus), ο κυρτοδάκτυλος (Cyrtopodion kotschyi), ο αβλέφαρος (Ablepharus kitaibelli) και το κονάκι (Anguis fragilis) ενώ όλα εκτός από το κονάκι περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV της Οδηγίας 92/43 της Ε.Ε.

Αμφίβια

Ο πρασινόφρυνος (Pseudepidalea viridis), ο δενδροβάτραχος (Hyla arborea) και ο βαλκανοβάτραχος (Pelophyla kurtmuelleri) απαντώνται στα υδάτινα ενδιαιτήματα του Πάρκου. Ο πρασινόφρυνος και ο δενδροβάτραχος είναι είδη που απαιτείται από το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο να προστατεύονται αυστηρά.

Ψάρια

Στο Πάρκο έχει καταγραφεί το ενδημικό είδος μικρού ψαριού γλυκών νερών αττικόψαρο ή ντάσκα (Pelasgus marathonicus) με ευρεία ασυνεχή εξάπλωση σε πηγές, ρέματα και κανάλια από την Αττική ως τη Μαγνησία. Το αττικόψαρο περιλαμβάνεται στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας ως άμεσα κινδυνεύον με εξαφάνιση εξαιτίας της καταστροφής των ενδιαιτημάτων του. Στον υγρότοπο και τα κανάλια ζοuν επίσης χέλια (Anguilla anguilla).

 

Θηλαστικά

Στις χερσαίες εκτάσεις της προστατευόμενης περιοχής συναντώνται αρκετά νυκτόβια ζώα όπως οι αλεπούδες (Vulpes vulpes), οι ασβοί (Meles meles) οι λαγοί (Lepus europaeus), οι τυφλοπόντικες (Talpa sp.), οι σκαντζόχοιροι (Erinaceus concolor) και τα κουνάβια (Martes foina), μικροθηλαστικά όπως ο δασοποντικός (Apodemus sylvaticus), ο σταχτοποντικός (Mus musculus) και η χωραφομυγαλίδα (Crocidura leucodon) αλλά και ιπτάμενα θηλαστικά (νυχτερίδες).

 

*Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Λευτέρη Σταύρακα για την ευγενή παραχώρηση του φωτογραφικού υλικού.

Ημερολόγιο Δράσεων

November 2019
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30