Δευτέρα 11 Νοέμβριος 2019

  

Ζώνη Α1

Είναι υγροτοπική περιοχή που χαρακτηρίζεται ως πε­ριοχή προστασίας της φύσης. Στη ζώνη αυτή επιτρέπεται η περιβαλλοντική εκπαίδευ­ση και η επιστημονική έρευνα.

Ζώνη Α2

Είναι λοφώδης περιοχή στη Χερσόνησο Κυνοσούρας -Λόφο Δρακονέρας με φρύγανα και μεσογειακές διαπλά­σεις μακκίας βλάστησης που χαρακτηρίζεται περιοχή προστασίας της φύσης.

Στη ζώνη αυτή επιτρέπεται η περιβαλλοντική εκπαίδευ­ση και επιστημονική έρευνα.

Ζώνη Α3

Είναι περιοχή δάσους χαλεπίου πεύκης και κουκουναριάς που χαρακτηρίζεται ως περιοχή προστασίας της φύσης.

Στη ζώνη αυτή επιτρέπεται η περιβαλλοντική εκπαίδευ­ση και έρευνα

Ζώνη Α4

Είναι η περιοχή της Μακαριάς πηγής που χαρακτηρίζε­ται ως περιοχή προστασίας της φύσης.

Ζώνη Α5

Είναι η θαλάσσια περιοχή του όρμου Μαραθώνα που χαρακτηρίζεται ως περιοχή προστασίας της φύσης.

Στη ζώνη αυτή επιτρέπεται η θαλάσσια αναψυχή και η περιβαλλοντική εκπαίδευση και η επιστημονική έρευνα.

Ζώνη Β1

Είναι περιοχή περιβαλλοντικής εκπαίδευσης έρευνας και αθλητισμού στην οποία επιτρέπεται η δημιουργία Περι­βαλλοντικού Κέντρου και Ολυμπιακού Κέντρου Κωπηλα­σίας και Κανό -Καγιάκ.

Ζώνη Β2

Είναι περιοχή αναψυχής, αθλητισμού, και κατοικίας.

Ζώνη Β3

Είναι η περιοχή της παραλίας του όρμου Μαραθώνα στην οποία επιτρέπονται δραστηριότητες που συμβάλ­λουν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα περιβαλλοντικά θέματα

Ζώνη Γ

Είναι περιοχή ελεγχόμενης γεωργικής χρήσης. 

Ημερολόγιο Δράσεων

November 2019
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30