Δευτέρα 27 Μάιος 2019

  

Δελτίο Τύπου

   Λήψη έκτακτων μέτρων πρόληψης λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά - Μαραθώνα, Υμηττού &  Νοτιοανατολικής Αττικής (ΦΟΔΕΠΑΣΜΥΝΑ) σάς ενημερώνει ότι αύριο Τρίτη, 21/8/2018, θα ενεργοποιηθεί η εφαρμογή τής υπ’ αρ. 1306797/238/05-07-2018  (ΑΔΑ: 6Χ7Ξ7Λ7-ΠΒΤ) της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας τού Υπουργείου Εσωτερικών (www.civilprotection.gr). Σύμφωνα με αυτήν εφαρμόζεται το μέτρο τής προληπτικής απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων εντός τού πευκοδάσους Σχινιά στις περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς, βαθμού επικινδυνότητας 4 ή 5. Η απαγόρευση αφορά στην ημέρα πρόβλεψης και έχει ισχύ από την 7η πρωϊνή ταύτης έως την 7η πρωϊνή τής επομένης. Παρακαλείται το κοινό όπως συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις των αρμοδίων αρχών (Τροχαίας, Δημοτικής Αστυνομίας) και τις οδηγίες τού προσωπικού τού ΦΟΔΕΠΑΣΜΥΝΑ, που θα περιπολούν στην περιοχή τού Εθνικού Πάρκου.

Δελτίο Τύπου

Εθελοντικός καθαρισμός στα πλαίσια της καμπάνιας “Let’s do it Greece”

Την Κυριακή 2 Απριλίου 2017, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα συμμετείχε στην εθελοντική καμπάνια «Let’s do it Greece». Η δράση διοργανώθηκε από το Δήμο Μαραθώνα με συμμετοχή τού 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Αθηνών. Οι συμμετέχοντες προέβησαν σε καθαρισμό τού πευκοδάσους και απομάκρυνση απορριμμάτων.

Τέλος, μετά την ολοκλήρωση της δράσης, οι εργαζόμενοι του Φορέα έκαναν μια γενική ενημέρωση στους μαθητές για τη μεγάλη βιοποικιλότητα και τα πλούσια οικοσυστήματα του Εθνικού Πάρκου.

 

Δελτίο Τύπου

Επιμορφωτικό σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Εθνικό Πάρκο Σχινιά-Μαραθώνα

 

Tο Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017, στο Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα, διεξήχθη επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Εκπαίδευση για την Αειφορία σε προστατευόμενες περιοχές: Το Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα». Το σεμινάριο διοργάνωσε ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής. Οι συμμετέχοντες λόγω της θεματολογίας του σεμιναρίου ήταν κυρίως εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Παρόλο που οι άσχημες καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την παρατήρηση στο πεδίο των ειδών ορνιθοπανίδας και χλωρίδας του υγροτόπου, δόθηκε περισσότερος χρόνος για την παρουσίαση των ξεχωριστών οικοσυστημάτων που περιλαμβάνει το Πάρκο και την σημασία που έχει ως προστατευόμενη περιοχή. Επίσης, έγινε διάλογος μεταξύ των παρευρισκόμενων σχετικά με τις δυνατότητες συμμετοχής σε εθελοντικές δράσεις. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν οι παρουσιάσεις των ομιλητών με κεντρικό άξονα την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με δραστηριότητες τάξης με θέμα τα πουλιά των υγροτόπων.

Επιμορφωτικό σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Εθνικό Πάρκο Σχινιά-Μαραθώνα

O Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Εκπαίδευση για την Αειφορία σε προστατευόμενες περιοχές: Το Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα» το Σάββατο 11 Μαρτίου και ώρες 8:15-13:50 στο Εθνικό Πάρκο Σχινιά-Μαραθώνα.

Το πρώτο μέρος του σεμιναρίου περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις στο πεδίο με σκοπό την εξοικείωση με τους τρόπους παρατήρησης και αναγνώρισης των υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών με κιάλια και τηλεσκόπια. Επίσης, περιλαμβάνει μελέτη πεδίου σχετικά με τη χλωρίδα και τις αβιοτικές παραμέτρους του υγρότοπου του Σχινιά. Το δεύτερο μέρος θα διεξαχθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρόμιου.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η ανάπτυξη σχετικών δράσεων στα πλαίσια της υλοποίησης προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Πρόγραμμα επιμορφωτικού σεμιναρίου με τίτλο: «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Εκπαίδευση για την Αειφορία σε προστατευόμενες περιοχές: Το Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα» το Σάββατο 11 Μαρτίου 2017 στο Εθνικό Πάρκο Σχινιά-Μαραθώνα.

 

 

8:15-10:45 Εθνικό Πάρκο Σχινιά-Μαραθώνα

8:15-10:45

 • Παρατήρηση ειδών ορνιθοπανίδας σε διάφορα σημεία του υγρότοπου του Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα και στο Ολυμπιακό κωπηλατοδρόμιο (Λευτέρης Σταύρακας, Άκης Γαϊτανάκης, Γεράσιμος Μπεριάτος - Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία)
 • Παρατήρηση αβιοτικών παραμέτρων και ειδών χλωρίδας του υγρότοπου του Σχινιά (Μπαλιούσης Ευάγγελος Υπεύθυνος Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής)
11:00-13:50 Αίθουσα εκδηλώσεων – προβολών Ολυμπιακού κωπηλατοδρόμιου ισόγειο κτιρίου

11:00-11:30

 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στις προστατευόμενες περιοχές της Αττικής
 • Η βιοποικιλότητα του έλους του Σχινιά
 • Τύποι εδαφών στο έλος του Σχινιά. Το έδαφος ως θέμα προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
 • Ο υγρότοπος του Σχινιά ως πεδίο εκπαίδευσης. Σύνδεση βιωματικών δράσεων με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της Χημείας και της Βιολογίας
Μπαλιούσης Ευάγγελος Δρ Βιολογίας Υπεύθυνος Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Αν. Αττικής
11:30-12:00
 • Μεγάλο Έλος Μαραθώνος: η ανθρώπινη δραστηριότητα μέσα από τα αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής

Ανδρέας Καπετάνιος, Λαμπρινή Σίσκου, Καλλιόπη Φωτιάδη, Ειρήνη Χαριτάκη 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής

12:00-12:30

 • Διαχρονική εξέλιξη του υγρότοπου του Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα με έμφαση στο υδατικό ισοζύγιο. Τριβουρέα Μαρία MSc Βιολόγος – Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα
 • Δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και ενημέρωσης από το Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Σχινιά σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Παπιγγιώτη Όλγα MSc Περιβαλλοντολόγος, Ράπτη Στέλλα MSc Γεωπόνος -  Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα
12:30-12:40
 • Διάλειμμα
12:40-13:00
 • Παρουσίαση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας στην Αττική: Υγρότοπος Βραυρώνας και Πάρκο "Α. Τρίτσης"

Ρούλα Τρίγκου - Συντονίστρια Ενημέρωσης Δράσεων Διατήρησης,  Υπεύθυνη Προγράμματος Προστασίας και Ανάδειξης Υγροτόπου Βραυρώνας

13:00-13:20
 • Τα Πουλιά των Υγροτόπων της Ανατολικής Αττικής, Λευτέρης Σταύρακας- ειδικός συνεργάτης της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας
13:20-13:50
 • Βιωματικό εργαστήριο με δραστηριότητες τάξης με θέμα τα πουλιά των υγροτόπων
Ρούλα Τρίγκου – Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Ημερολόγιο Δράσεων

May 2019
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31