Τετάρτη 13 Νοέμβριος 2019

  

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα

Προκηρύσσει

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την «Οριοθέτηση και σήμανση της χερσαίας περιοχής του Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα», του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα για την υλοποίηση και παρακολούθηση της πράξης με Τίτλο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ-ΜΑΡΑΘΩΝΑ», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013» Το υπόψη έργο θα έχει διάρκεια έως δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη συμπεριλαμβανομένου όλων των νόμιμων κρατήσεων και του ΦΠΑ, είναι σαραντεννιά χιλιάδων επτακοσιών ογδόντα τεσσάρωνευρώ και 25 λεπτών (49.784,25 €) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ 2011ΣΕ07580156.

 

Για να κατεβάσετε το τεύχος της προκήρυξης πατήστε εδώ

 

Ημερολόγιο Δράσεων

November 2019
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30