Τετάρτη 23 Οκτώβριος 2019

  

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα

Καλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα να εκδηλώσουν εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400,00 €) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων. Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του έργου 2011ΣΕ07580156 «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Σχινιά - Μαραθώνα» της ΣΑΕ 075/8/2011 στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Σχινιά - Μαραθώνα» που έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013».

 

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση πατήστε εδώ

 

Ημερολόγιο Δράσεων

October 2019
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31